top of page

Irish Language & Culture

Fáilte go dtí an leathanach Gaeilge!

 

Ar an leathanach seo beidh smaointí agus áiseanna chun an Ghaeilge a chur chun cinn i bhúr gclubanna./Some ideas and resources will be available on this page to help promote Irish in your club.

 

Tá na cártaí seo ar fáil mar pdf thíos./These cards are available as pdfs below.

Maith thú!

Tá sé fóraoil!

Pas an liathróid!

Táim saor!

Rith!

Tá na cártaí seo ar fáil mar PDF thíos./These cards are available as PDFs below (word cards).

Cic saor!

Sin cúl álainn!

Sin cúlín álainn!

Conas gur féidir linn an Ghaeilge a chur chun cinn in ár gclubanna?/How can we promote the Irish language in our clubs?

  • Ainm Oifigiúil an Chlub as Gaeilge/Official name of Club in Irish

  • Ainm an Chlub ar mhálaí, ar gheansaithe agus ar aon chultacha as Gaeilge/Name of the club on bags, jerseys and any other kit in Irish

  • Páipéarachas an Chlub (le hainmneacha na n-oifigeach as Gaeilge)/Club stationery (with names of officers in Irish)

  • Gaeilge ar phostaeir do chluichí nó ócáidí sóisialta/Irish on posters for match and social occasions

  • Beannachtaí agus nathanna cainte Gaeilge a úsáid/Use some greetings or Irish phrases

  • Comharthaíocht/Signage

  • Na himreoirí nó baill eile sa Chlub a bhfuil Gaeilge a dtoil acu a aithint/Identify members or players who speak or are interested in Irish

  • Iarr ar bhainisteoirí nó traenálaithe na foirne roinnt Gaeilge a úsáid le linn traenála/Encourage managers and trainers to use simple Irish words and phrases during training

(Foinse/Source – ‘An tOifigeach Gaeilge sa Chlub’ – GAA Website)

 

Más féidir liom cabhrú le bhúr gclub an Ghaeilge a chur chun cinn ná bíodh leisce ar bith oraibh teagmháil a dhéanamh liom./If I can help you to promote Irish in your club do not hesitate to contact me.

 

Orla Chéitinn (Oifigeach Gaeilge/Language Officer)

gaeilge@limericklgfa.ie

 

 

Áiseanna/Resources:

Word Cards.PDF

Tearmaí Gaeilge.PDF

Sloinnte/Surnames.PDF

bottom of page